Home Log online Propagation Contesting DX Maps SOTA DMR APRS Data

SUMMITS ON THE AIR / TONTORRAK AIREAN / CUMBRES EN EL AIRE


[EU]  [ES]

Orrialde hau ikusten ari bazara, agian nirekin topo egin duzu mendi batean eta QR kodea eskaneatu duzu. Nire irratiarekin lanpetuta nenbilen eta ezin izan dizut nahi bezala artatu. Irratizalea naiz eta munduko beste irratizale batzuekin harremanetan jartzen ari naiz.

Zergatik dago kanabera bat mendi erdian?
Ikusi duzun kanabera nire antenaren parte da. Kable fin bati airean eusteko balio du, eta antena horrekin mundu osoko irratizaleekin harremanetan jar naiteke Morse kodea erabiliz edo mikrofono batekin hitz eginez.

Zergatik ez duzu Skype, Telegram edo WhatsApp erabiltzen?
Eta zu, zergatik igotzen zara oinez mendira? Dibertigarria delako! Baita telefono edo Internet sareetatik independentea delako ere. Irratiak bateriak erabiltzen ditu, eta, beraz, energia-mozketa bat dagoenean edo estaldurarik ez dagoenean ere funtzionatzen du. Bateriak erabiltzean, irratiaren potentzia mugatua da, 5 eta 10 watt artekoa, bizikleta-argi bat baino askoz gehiago ez.

Mendi batetik hobeto transmititzen eta jasotzen al da?
Gehienetan, bai. Ez altueragatik bakarrik, baita gailu elektriko eta elektronikoen interferentzia gutxiago daudelako ere, hirian gertatzen den bezala.
Baina hori ez da irratiko ekipoa mendira eramateko arrazoi bakarra. Ibiltzearen eta aire zabalean egotearen poza ere bada. Gainera, lagunak sortzeko eta mantentzeko balio du. "Mendiko irratizale" askok aspalditik ezagutzen dugu elkar.

Mendia + Irratia = SOTA (Summits On The Air).
SOTA (Gailurrak Airean engelesez) irrati-zaletasuna eta mendi-ibiliak lotzen dituen jarduera da. Mundu osoko irrati-zaleek beren irratiak, bateriak eta antenak mendira eramaten dituzte, eta handik mendizaleen zain dauden lagunekin jartzen dira harremanetan, beste gailur batetik edo etxeko irrati-estaziotik.

Zeintzuk dira SOTA diplomaren arauak?

 1. Batez ere, ingurunearekiko eta naturarekiko errespetua. Hau funtsezko araua da SOTAn. Inoiz ez dugu ezer utzi gailur batean, gure pausoak izan ezik. Kontaktuak eta argazkiak bakarrik eramaten ditugu.
   
 2. Irratia ez da sare elektrikoarekin edo sorgailuekin konektatu behar, ezta da automobil batetik erabili behar. Benetako estazio eramangarria izan behar du.
  Gurekin batera behar diren elementu guztiak igo behar ditugu: igorgailua, antena, bateriak, etab. Eta amaitzean, dena eraman behar dugu.
   
 3. Menditik emititzen duen irrati-zaleak eta harekin harremanetan jartzen direnek puntuak jasotzen dituzte (1etik 10era, mendiaren altueraren arabera). 1.000 puntura iritsita, Mountain Goat (Mendiko Ahuntza) edo Shack Sloth (Etxeko Nagia) kategoriak lortzen dira.
   
 4. Baldintza batzuk betetzen dituzten mendi batzuek bakarrik balio dute, eta mendi bakoitza urtean behin baino ezin da "aktibatu" izan. Horren ondorioz, normalean igoko ez genituen mendietara joaten gara -batzuk ez oso ezagunak-, eta edertasun paregabeko lekuak ezagutzen ditugu.
  Euskadin 170 mendi baliodun daude, eta ia 400 Euskal Herri osoan (begira mapa hemen).

Nork asmatu zuen SOTA diploma?
SOTA 2002ko martxoan kaleratu zuten Ingalaterra eta Galesko irratizale batzuk. Gaur egun, mundu osoko 200 herrialdetako 10.000 irrati-zale baino gehiagok partekatzen dugu zaletasun hori. 40.000 mendi inguru aktibatu dira eta ia 4 milioi kontaktu egin dira.

Eskerrik asko zure arretagatik! Interesa baduzu, informazio gehiago duzu www.sota.org.uk webgunean.


[ES]  [EU]

Si estás viendo esta página puede que hayas coincidido conmigo en algún monte y hayas escaneado el código QR. Seguramente estaba ocupado con mi emisora y no he podido atenderte como quisiera. Soy radioaficionado y estoy contactando con otros radioaficionados del mundo.

¿Por qué hay una caña de pescar en medio del monte?
La caña de pescar que has visto es parte de mi antena. Sirve para aguantar un fino cable en el aire, y con esa antena puedo contactar con radioaficionados de todo el mundo usando código Morse, o simplemente hablando por un micrófono.

¿Por qué no uso Skype, Telegram o WhatsApp?
Y tú, ¿por qué subes andando al monte? ¡Porque es divertido! Y también porque es independiente de las redes telefónicas o de Internet. La emisora utiliza baterías, por lo que también funciona si hay un corte de energía o no hay cobertura de móvil. Al usar baterías la potencia de la emisora es limitada, entre 5 y 10 vatios, no mucho más que un foco de bicicleta.

¿Se transmite y recibe mejor desde un monte?
La mayoría de las veces, sí. No solo por la altura, sino también porque hay menos interferencias de dispositivos eléctricos y electrónicos como ocurre en la ciudad.
Pero ésta no es la única razón para llevar el equipo de radio al monte. También se trata de la alegría de caminar y estar al aire libre. Además sirve para crear y mantener de amistades. Muchos "operadores de radio de montaña" nos conocemos desde hace años.

Monte + Radio = SOTA (Summits On The Air).
SOTA (Cumbres En El Aire) es una actividad que une la radioafición con el senderismo. Radioaficionados de todo el mundo llevan sus radios, baterías y antenas al monte y desde allí contactan con amigos que están esperando a sus compañeros montañeros, ya sea desde otra cumbre o desde su estación de radio en casa.

¿Cuáles son las reglas del diploma SOTA?

 1. Ante todo, el respeto al entorno y la naturaleza. Esto es una norma fundamental de SOTA. Nunca dejamos nada en una cumbre excepto nuestros pasos. Solo nos llevamos los contactos y fotografías.
   
 2. La radio no debe conectarse a la red eléctrica o generadores, ni usarse desde un automóvil. Debe ser una verdadera estación portátil.
  Tenemos que subir con nosotros todos los elementos necesarios: emisora, antena, baterías, etc. y al terminar, llevarnoslo todo.
   
 3. El radioaficionado que emite desde el monte y aquellos que contactan con él reciben puntos (de 1 a 10, según la altura del monte). Al llegar a 1.000 puntos se consigue la categoría de Mountain Goat (Cabra Montesa) o Shack Sloth (Perezoso casero).
   
 4. Solo valen algunos montes que cumplen ciertos requisitos, y cada monte solo se puede "activar" una vez al año. Esto nos hace ir a montes -algunos poco conocidos- que no hubieramos subido normalmente y conocer lugares de belleza incomparable.
  En Euskadi hay 170 montes válidos, y casi 400 en toda Euskal Herria (ver mapa aquí).

¿Quién inventó el diploma SOTA?
SOTA se lanzó en marzo de 2002 por radioaficionados de Inglaterra y Gales. Hoy en día, son más de 10.000 radioaficionados de 200 paises de todo el mundo los que compartimos esta afición. Se han activado cerca de 40.000 montes distintos y se han hecho casi 4 millones de contactos.

¡Gracias por tu atención! Si estás interesado, tienes más informacion en www.sota.org.uk